YF3-0004L/YF3-0008L/YF3-0012L/YF3-0016L/YF3-0020L/YF3-0024L

Mã sản phẩm: YF3-0004L/YF3-0008L/YF3-0012L/YF3-0016L/YF3-0020L/YF3-0024L

Hãng sản xuất:

0 đ

Tình trạng: Còn hàng

Thông tin sản phẩm

Tủ trung tâm 4 kênh (Fire alrm control Panel 4 Zone) lắp tối đa 4 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy. Tủ sắt

Tủ trung tâm 8 kênh (Fire alrm control Panel 8 Zone) lắp tối đa 8 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy. Tủ sắt

Tủ trung tâm 12 kênh (Fire alrm control Panel 12 Zone) lắp tối đa 12 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy.Tủ sắt

Tủ trung tâm 16 kênh (Fire alrm control Panel 16 Zone) lắp tối đa 16 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy.Tủ sắt

Tủ trung tâm 20 kênh (Fire alrm control Panel 20 Zone) lắp tối đa 20 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy.Tủ sắt

Tủ trung tâm 24 kênh (Fire alrm control Panel 24 Zone) lắp tối đa 24 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy.Tủ sắt

 

Bỏ qua

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *