YFD-01

Đầu dò nhiệt cố định 70 độ C

YRD-01

Đầu báo nhiệt gia tăng có kèm đế (2 dây/DC24V)Conventional  Rate of Rise detector (2 wires/DC24 V)

YSD-02

Đầu báo khói 24V có kèm đế ( 2 dây/DC12V).Conventional optical smoke detector (2 wires/DC12 V)

YSD-30L

Đầu báo khói 12V có kèm đế ( 4 dây/DC12V).Conventional optical smoke detector (4 wires/DC12 V)

YF3-0004L/YF3-0008L/YF3-0012L/YF3-0016L/YF3-0020L/YF3-0024L

Tủ trung tâm 4 kênh (Fire alrm control Panel 4 Zone) lắp tối đa 4 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy. Tủ sắt Tủ trung tâm 8 kênh (Fire alrm control Panel 8 Zone) lắp tối đa 8 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy. Tủ sắt Tủ trung tâm […]