Bộ tuần tra – guard control – đồng bộ

Bộ tuần tra – guard control – đồng bộ Bao Gồm: – Đầu đọc cầm tay GC – 01 (1 cái); – Cốc sạc GC – 02 (1 cái); – Đầu đánh dấu GA – 01B (12 cái); – Ví đánh dấu sự kiện GA – 02 (1 cái); – Cáp kết nối máy tính […]