V128FBP-9

Trung tâm báo động,báo cháy V128FBP-9,8 ZONES,250 mã người sử dụng, 8 partitions, mở rộng 128zone, mở rộng modul không dây, kèm biến thế, ắc qui, vỏ hộp.

6160CR

Bàn phím, Alpha LCD Keypad, Red Casing

6160EA

Bàn phím, Alpha Addressable LCD Keypad, EA

VISTA – 120LCT

Trung tâm báo động VISTA – 120 LCT, 9 ZONES,150 mã người sử dụng, 8 partitions, mở rộng modul không dây, kèm biến thế, ắc qui, vỏ hộp.

VISTA – 20P

Trung tâm báo động VISTA – 20P, 8 ZONES, có thể mở rộng lên 16 ZONES, kèm biến thế, ắc qui, vỏ hộp.

VISTA – 10P

Trung tâm báo động VISTA – 10P, 6 ZONES, có thể mở rộng thêm 16 ZONES không dây, kèm biến thế, ắc qui, vỏ hộp.

Đầu đọc thẻ độc lập hoặc kết nối máy tính

Đầu đọc thẻ độc lập hoặc kết nối máy tính : – Ghép nối với máy tính bằng bộ chuyển đổi RS232/485 (lên tới 32 đầu đọc). – Sử dụng công nghệ thẻ Mifare (13,56MHz) – 3 chế độ truy nhập : Thẻ hoặc Pin / Chỉ thẻ/ Vừa thẻ và Pin – Lưu 1200 […]

Đầu đọc thẻ độc lập hoặc kết nối máy tính

Đầu đọc thẻ độc lập hoặc kết nối máy tính : – Ghép nối với máy tính bằng bộ chuyển đổi RS232/485 (lên tới 32 đầu đọc). – Sử dụng công nghệ thẻ Mifare (13,56MHz) – 3 chế độ truy nhập : Thẻ hoặc Pin / Chỉ thẻ/ Vừa thẻ và Pin – Lưu 1200 […]