DS-7332HQHI-K4 4 SATA

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. l Hỗ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS và camera IP l Hỗ trợ 4 khe cắm ổ cứng (lên đến 10TB/ổ) l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ kênh full 3MP: – DS-7316/24/32HQHI-K4: Kênh 1/2/3/4 l Hỗ trợ ngõ ra hình […]

DS-7324HQHI-K4 4 SATA

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. l Hỗ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS và camera IP l Hỗ trợ 4 khe cắm ổ cứng (lên đến 10TB/ổ) l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ kênh full 3MP: – DS-7316/24/32HQHI-K4: Kênh 1/2/3/4 l Hỗ trợ ngõ ra hình […]

DS-7316HQHI-K4 4 SATA

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. l Hỗ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS và camera IP l Hỗ trợ 4 khe cắm ổ cứng (lên đến 10TB/ổ) l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ kênh full 3MP: – DS-7316/24/32HQHI-K4: Kênh 1/2/3/4 l Hỗ trợ ngõ ra hình […]

DS-7308HQHI-K4 4 SATA

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. l Hỗ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS và camera IP l Hỗ trợ 4 khe cắm ổ cứng (lên đến 10TB/ổ) l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ kênh full 3MP: – DS-7308HQHI-K4: Kênh 1/2 l Hỗ trợ ngõ ra hình […]

DS-7304HQHI-K4 4 SATA

Đầu ghi hình 4MP Lite chuẩn H.265 PRO+. l Hỗ trợ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS và camera IP l Hỗ trợ 4 khe cắm ổ cứng (lên đến 10TB/ổ) l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ kênh full 3MP: – DS-7304HQHI-K4: Kênh 1 l Hỗ trợ ngõ ra hình […]

DS-7208HUHI-F2/S

“Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP Turbo HD chuẩn H.264+, Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 4K Output (DS-7208/7216). Hỗ trợ cổng CVBS output. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng […]

DS-7232HQHI-K2

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+. l Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input l Audio 1in/1out. l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ 2 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB l Ngõ ra hình ảnh CVBS/VGA/HDMI. * 7216/24/32: Ngõ ra HDMI 4K […]

DS-7224HQHI-K2

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+. l Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input l Audio 1in/1out. l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ 2 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB l Ngõ ra hình ảnh CVBS/VGA/HDMI. * 7216/24/32: Ngõ ra HDMI 4K […]

DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+. l Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input l Audio 1in/1out. l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ 2 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB l Ngõ ra hình ảnh CVBS/VGA/HDMI. * 7216/24/32: Ngõ ra HDMI 4K […]

DS-7216HQHI-K1 (S)

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+. l Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input l Audio 1in/1out. l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB l Ngõ ra hình ảnh CVBS/VGA/HDMI. * 7216/24/32: Ngõ ra HDMI 4K […]

DS-7208HQHI-K1 (S)

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+. l Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input l Audio 1in/1out. l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB l Ngõ ra hình ảnh CVBS/VGA/HDMI. Hỗ trợ add camera IP camera […]

DS-7204HQHI-K1 (S)

Đầu ghi hình 4MP Lite HD-TVI H.265 Pro+. l Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 l Hỗ trợ camera HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video input l Audio 1in/1out. l Hỗ trợ Hik-Connect & DDNS l Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng lên đến 10TB l Ngõ ra hình ảnh CVBS/VGA/HDMI. Hỗ trợ add camera IP camera […]