Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Biển Bạc Bắc Ninh
Trụ sở chính: Số 68 Đường Đấu Mã – Khu 2 Phường Thị Cầu – TP. Bắc Ninh – T. Bắc Ninh
Mã số doanh nghiệp: 2300 921 686
Website: www.camerabienbac.vn
Mail: bienbacbacninh.jsc@gmail.com/ bacninh@bienbac.net
Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)